GESTALTTHERAPIE

“Mijn type therapie wil je niet ‘fit’ maar vrij maken. “

Wat is Gestalttherapie? – Mijn benadering

Gestalttherapie is een experimentele, humanistische therapievorm.
Dit betekent dat de therapeute niet de insteek heeft voor elk probleem meteen een oplossing klaar te hebben die je opgelegd wordt. Het gaat erom hulp tot zelfhulp te bieden, en mensen te ondersteunen zichzelf te accepteren en eigen oplossingen te kunnen bieden.

Doorslaggevend is altijd het individuele lijden: als iets geen probleem voor je is, is het voor mij ook geen probleem! Ik volg jouw perceptie en jij bepaalt zelf waar je aan wilt werken en wat je misschien wilt veranderen.

Je behoeften, keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid staan ​​altijd centraal. Misschien zal ik kleine experimenten voorstellen, bijvoorbeeld het uitproberen van een nieuwe methode of een andere reactie. Je beslist zelf of je mee wilt doen of dat het gewoon “niet past”.

Gestalttherapie is gebaseerd op een positief en op eigen ressources gebaseerd mensbeeld: het vertrouwen in het vermogen van alle mensen tot creatieve groei en constructieve verandering.

Daarbij kent Gestalttherapie geen concept van ziekte – elk ‘probleem’ wordt als functioneel gezien, als een oplossing voor een ander probleem. Cliënten hoeven niet te vrezen dat hun eigenaardigheden negatief of pathologiserend worden bekeken. Je mag het doel van je gedrag of perceptie zelf ontdekken. Door uitproberen in een veilige omgeving ga ja op zoek naar nieuwe manieren om jezelf in de wereld te plaatsen en met situaties om te gaan.

Empathie en respect in de therapeutische relatie

Het contact tussen therapeute en cliënt*e kan het beste worden omschreven  als teamwork. De samenwerking is op gelijkheid gebaseerd, maar wel met duidelijk omschreven taken: Ik begeleid je met veel bewustzijn en richt me geheel op jou, stel mijn perceptie beschikbaar en bied je een sfeer waarbinnen je jezelf kunt ontdekken en ontwikkelen.

Er wordt vaak gevraagd of therapeuten zelf überhaupt wel “weten wat ze doen”. Naar mijn mening kan deze vraag alleen met “ja en nee” worden beantwoord. Mensen zijn wonderbaarlijk complex en individueel – zozeer zelfs dat niemand één oplossing zou kunnen bieden die voor ieder probleem en ieder individu werkt. We werken samen oplossingen uit en nemen de tijd die ervoor nodig is.

Methodes

De methodes van de Gestalttherapie zijn fantasierijk en bijna onbeperkt.

Het kan zijn dat we vooral praten en comfortabel zitten. Afhankelijk van je behoeften kunnen we ook schilderen, tekenen, zingen, dansen of onszelf met instrumenten uitdrukken. Als je wilt, zullen we bewegingsmeditaties of klassieke meditaties uitproberen, agressie ontdekken of zelfs vechten (met speciale therapeutische wapens van schuimstof, die zelfs voor kinderen geschikt zijn). Misschien improviseren we met stem en lichaam of proberen oefeningen rondom mindfulness of lichamelijke oefeningen uit.

Een typische methode van Gestalttherapie is het werken met zogenaamde innerlijke delen: op je binnenste toneel kunnen verschillende acteurs voorkomen, b.v. de innerlijke moeder, het innerlijke kind, je innerlijke weerstand en je innerlijke aandrijver (Freud noemde de laatste twee id en superego). Door ons met deze delen te identificeren en/of ze te confronteren verwerven we meer innerlijke integriteit en heelheid.

Methodes uit de klassieke gedragstherapie worden ook gebruikt wanneer de levensomstandigheden dit vereisen of wanneer de cliënt*e dit wil.

Gestalttherapie is niet esoterisch. Op geen enkel moment zullen methodes worden gebruikt die geheim gehouden worden, op verzoek zal ik theoretisch of op meta-niveau uitleggen wat ik heb gedaan. Vooral theoretisch ingestelde cliënten kan dit helpen om een toegang tot therapie en zelfontdekking te vinden.

Vertrouwelijkheid

Vertrouwen opbouwen kan enige tijd duren, vooral als het om onderwerpen met veel schaamte of schuldgevoel gaat. Je kiest je eigen tempo.

Natuurlijk praat ik met niemand over sessies en cliënten en neem ik vertrouwelijkheid serieus.

Voor wie?

In principe kan iedereen naar me toe komen, ongeacht leeftijd, geslacht, gender, seksuele gerichtheid, levenswijze, relatie, enzovoort. Voor kinderen jonger dan 14 jaar voer ik vooraf een diepgaand interview met een ouder of opvoeder.

Meer informatie:

Meer gedetailleerde informatie over Gestalttherapie en haar achtergronden is beschikbaar op Wikipedia in een kort maar goed geschreven artikel.

Ook beschik ik over veel gespecialiseerde literatuur over verschillende onderwerpen die cliënten indien nodig of wenselijk mogen lenen.